Publications

All my publications are listed in Google Scholar and (partly) in ResearcherID.

More information concerning my research is available in Aalto People, ResearchGate, and Academia.edu.

Articles & book chapters

Houtbeckers, E. 2019. Stranger Things in Academia: Unplugged—Voices. M@n@gement, 22(3): 514–516.

Houtbeckers, E. 2019. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja itsensätyöllistäminen hiljaisena vastarintana. In O. Autti & V.-P. Lehtola (Eds.), Hiljainen vastarinta: 197–216. Tampere University Press.

Houtbeckers, E. 2019. Kohtuusajatteluun keskittyvän tutkija-aktivistin kohtuuton työnteko. In K. Räsänen (Ed.), Tutkija toimii toisin—Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehdoista: 347–359. Helsinki: Aalto University Publication Series Economy + Business.

Houtbeckers, E., & Gaziulusoy, A. I. 2019. Ecofeminist Understandings of Care and Design for Sustainability Transitions: Towards a theoretical framework of work for the degrowth movement. Presented at the NORDES 2019, Espoo, Finland.

Houtbeckers, E., & Kallio, G. 2019. Talous käytännönteoreettisesti: Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. Tiede & Edistys, (2): 150–169.

Houtbeckers, E. 2018. Yhteiskunnallinen yrittäjyys kasvutalouden jälkeen. In S. Viljanen & P. Juuti (Eds.), Arvovallankumous—Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä: 48–54. Keuruu: Edita.

Houtbeckers, E. 2018. Framing Social Enterprise as Post-Growth Organising in the Diverse Economy. Management Revue, 29(3): 257–280.

Houtbeckers, E. 2018. Land in transition: The role of land for Finnish households striving for self-sufficiency. Nordia Geographical Publication, 47(5): 75–84.

Houtbeckers, E. 2017. Researcher subjectivity in social entrepreneurship ethnographies: The entanglement of stories in a co-working cooperative for social innovation. Social Enterprise Journal, 13(2): 128–143.

Houtbeckers, E., & Taipale, T. 2017. Conceptualizing worker agency for the challenges of the Anthropocene: Examples from recycling work in the Global North. In P. Heikkurinen (Ed.), Sustainability and Peaceful Coexistence for the Anthropocene: 140–161. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Houtbeckers, E. 2017. Lectiones praecursoriae: Mundane social entrepreneurship—A practice perspective on the work of microentrepreneurs. Alue Ja Ympäristö, 46(2): 75–79.

Houtbeckers, E. 2016. The tactics of ecopreneurs aiming to introduce new practices. Small Enterprise Research, 23(1): 22–38.

Houtbeckers, E. 2016. The everyday experiences of a sustainable entrepreneur: Brokering for social innovation at the intersection of networks of practice. In K. Nicolopoulou, M. Karatas-Özkan, F. Janssen, & J. Jermier (Eds.), Sustainable Entrepreneurship and Social innovation: 320–337. London: Routledge.

Houtbeckers, E. 2014. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoiden kirjo Suomessa. Tieteessä tapahtuu, 32(3): 7–11.

Anttonen, M., Halme, M., Houtbeckers, E., & Nurkka, J. 2013. The other side of sustainable innovation: Is there a demand for innovative services? Journal of Cleaner Production, 45: 89–103.

Books

Räsänen, K., Apajalahti, E.-L., Houtbeckers, E., Kallio, G., & Penttilä, A. (Eds.). 2015. Kopista ulos – tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä. Helsinki: Aalto University Publication Series Economy + Business.

Theses

Houtbeckers E. (2016) Mundane social entrepreneurship: A practice perspective on the work of microentrepreneurs. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 171/2016.

Heinonen, E. (2008) The social dimension in corporate responsibility reporting of largest European food retailers. Master’s thesis, Turku School of Economics.