Publications

All my publications are listed in Google Scholar and (partly) in ResearcherID and OrcidId.

Full texts can be found at ResearchGate and Academia.edu. More information concerning my research is available in Aalto People.

Articles & book chapters

Kallio, G., & Houtbeckers, E. (2020). Academic Knowledge Production: Framework of Practical Activity in the Context of Transformative Food Studies. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, doi: 10.3389/fsufs.2020.577351. [Open Access]

Houtbeckers, E., Ahvenharju, S., & Heikkurinen, P. (2020). Kohtuullistamalla toivottuun tulevaisuuteen. Pääkirjoitus erikoisnumeroon: Kohtuullinen tulevaisuus—Väestö vauraus ja teknologia. Futura, 3.

Houtbeckers, E. 2019. Stranger Things in Academia: Unplugged—Voices. M@n@gement, 22(3): 514–516.

Houtbeckers, E. 2019. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja itsensätyöllistäminen hiljaisena vastarintana. In O. Autti & V.-P. Lehtola (Eds.), Hiljainen vastarinta: 197–216. Tampere University Press.

Houtbeckers, E. 2019. Kohtuusajatteluun keskittyvän tutkija-aktivistin kohtuuton työnteko. In K. Räsänen (Ed.), Tutkija toimii toisin—Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehdoista: 347–359. Helsinki: Aalto University Publication Series Economy + Business.

Houtbeckers, E., & Gaziulusoy, A. I. 2019. Ecofeminist Understandings of Care and Design for Sustainability Transitions: Towards a theoretical framework of work for the degrowth movement. Presented at the NORDES 2019, Espoo, Finland.

Houtbeckers, E., & Kallio, G. 2019. Talous käytännönteoreettisesti: Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. Tiede & Edistys, (2): 150–169.

Houtbeckers, E. 2018. Yhteiskunnallinen yrittäjyys kasvutalouden jälkeen. In S. Viljanen & P. Juuti (Eds.), Arvovallankumous—Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä: 48–54. Keuruu: Edita.

Houtbeckers, E. 2018. Framing Social Enterprise as Post-Growth Organising in the Diverse Economy. Management Revue, 29(3): 257–280.

Houtbeckers, E. 2018. Land in transition: The role of land for Finnish households striving for self-sufficiency. Nordia Geographical Publication, 47(5): 75–84.

Houtbeckers, E. 2017. Researcher subjectivity in social entrepreneurship ethnographies: The entanglement of stories in a co-working cooperative for social innovation. Social Enterprise Journal, 13(2): 128–143.

Houtbeckers, E., & Taipale, T. 2017. Conceptualizing worker agency for the challenges of the Anthropocene: Examples from recycling work in the Global North. In P. Heikkurinen (Ed.), Sustainability and Peaceful Coexistence for the Anthropocene: 140–161. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Houtbeckers, E. 2017. Lectiones praecursoriae: Mundane social entrepreneurship—A practice perspective on the work of microentrepreneurs. Alue Ja Ympäristö, 46(2): 75–79.

Houtbeckers, E. 2016. The tactics of ecopreneurs aiming to introduce new practices. Small Enterprise Research, 23(1): 22–38.

Houtbeckers, E. 2016. The everyday experiences of a sustainable entrepreneur: Brokering for social innovation at the intersection of networks of practice. In K. Nicolopoulou, M. Karatas-Özkan, F. Janssen, & J. Jermier (Eds.), Sustainable Entrepreneurship and Social innovation: 320–337. London: Routledge.

Houtbeckers, E. 2014. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoiden kirjo Suomessa. Tieteessä tapahtuu, 32(3): 7–11.

Anttonen, M., Halme, M., Houtbeckers, E., & Nurkka, J. 2013. The other side of sustainable innovation: Is there a demand for innovative services? Journal of Cleaner Production, 45: 89–103.

Books

Räsänen, K., Apajalahti, E.-L., Houtbeckers, E., Kallio, G., & Penttilä, A. (Eds.). 2015. Kopista ulos – tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä. Helsinki: Aalto University Publication Series Economy + Business.

Theses

Houtbeckers E. (2016) Mundane social entrepreneurship: A practice perspective on the work of microentrepreneurs. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 171/2016.

Heinonen, E. (2008) The social dimension in corporate responsibility reporting of largest European food retailers. Master’s thesis, Turku School of Economics.